więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2007 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 2 sierpnia 2007 r.
o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r.

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r. ciążył na 82 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP) według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., spośród których sprawozdania złożyło 71 partii politycznych. Sprawozdanie złożyła ponadto partia Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe — Ruch Nowej Polski, wykreślona z ewidencji w 2006 r. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 72 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy postanowiła:

 1. przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 52 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;
 2. przyjąć sprawozdania ze wskazaniem uchybień 12 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;
 3. odrzucić sprawozdania 8 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz

 


Załączniki do komunikatu Państwowej
Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2006 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

 1. Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2) 
 2. Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4) 
 3. Ruch Odbudowy Polski (EwP 5) 
 4. Partia Kupiecka (EwP 10) 
 5. Partia Demokratyczna — demokraci.pl (EwP 12) 
 6. Polska Partia Ekologiczna Zielonych (EwP 21) 
 7. Polska Partia Odnowy Kraju (EwP 31) 
 8. Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33) 
 9. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34) 
 10. Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48) 
 11. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49) 
 12. Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58) 
 13. Unia Pracy (EwP 62) 
 14. Partia Victoria (EwP 68)  
 15. Forum Samorządowe (EwP 73)
 16. Ruch Katolicko-Narodowy (EwP 76) 
 17. Stronnictwo „Porozumienie Polskie” (EwP 90) 
 18. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131) 
 19. Racja Polskiej Lewicy (EwP 140)  
 20. Polska Partia Ekologiczna (EwP 144) 
 21. Liga Obrony Suwerenności (EwP 148) 
 22. Komunistyczna Partia Polski (EwP 152) 
 23. Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155) 
 24. Partia Dzieci i Młodzieży (EwP 158) 
 25. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162) 
 26. Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (EwP 170) 
 27. Chrześcijańska Demokracja (EwP 171) 
 28. Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176) 
 29. Porozumienie Ludowo-Patriotyczne (EwP 177) 
 30. Stronnictwo Ludowe Ojcowizna (EwP 193) 
 31. Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 197) 
 32. Przymierze dla Polski (EwP 200) 
 33. Stronnictwo Narodowe (EwP 203) 
 34. Partia Rozwoju (EwP 205) 
 35. Polska Partia Pracy (EwP 211) 
 36. Związek Weteranów Wojny (EwP 212) 
 37. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215) 
 38. Samoobrona Narodu Polskiego (EwP 216) 
 39. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219) 
 40. „Nowa Lewica” (EwP 220) 
 41. „OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej” (EwP 222) 
 42. Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229) 
 43. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231) 
 44. „Ruch Patriotyczny” (EwP 232) 
 45. Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234) 
 46. Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243) 
 47. Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP 246) 
 1. Samoobrona — Ruch Społeczny (EwP 247) 
 2. Wierni Polsce (EwP 251) 
 3. Porozumienie Pokoleń (EwP 252) 
 4. Związek Słowiański (EwP 253) 
 5. Obrona Narodu Polskiego (EwP 257) 

 

Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2006 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

 1. Unia Polityki Realnej (EwP 23) 
  Wskazane uchybienia polegają na popełnieniu błędów rachunkowych
 2. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe — Ruch Nowej Polski 
  Wskazane uchybienia polegają na niedołączeniu do sprawozdania opinii i raportu biegłego rewidenta oraz wymaganych dokumentów
 3. Liga Polskich Rodzin (EwP 53) 
  Wskazane uchybienia polegają na wydatkowaniu środków z Funduszu Wyborczego partii na pokrycie zobowiązań komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na cele niezwiązane z wyborami
 4. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88) 
  Wskazane uchybienia polegają na przyjęciu wpłat na Fundusz Wyborczy partii w wysokości przekraczającej roczny limit wpłat od jednej osoby fizycznej oraz wpłat dokonanych w innej formie, niż czekiem, przelewem lub kartą płatniczą
 5. Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113) 
  Wskazane uchybienie polega na niedołączeniu do sprawozdania historii rachunku bankowego
 6. Stronnictwo Narodowe „Patria” (EwP 166) 
  Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania po upływie ustawowego terminu
 7. Polska Partia Narodowa (EwP 180) 
  Wskazane uchybienia polegają na niedołączeniu do sprawozdania wymaganych dokumentów
 8. Zieloni 2004 (EwP 182) 
  Wskazane uchybienia polegają na niedołączeniu do sprawozdania wymaganych dokumentów
 9. Socjaldemokracja Polska (EwP 191) 
  Wskazane uchybienia polegają na przyjęciu wpłat na Fundusz Wyborczy partii w wysokości przekraczającej roczny limit wpłat od jednej osoby fizycznej oraz wpłat dokonanych w innej formie, niż czekiem, przelewem lub kartą płatniczą
 10. Stronnictwo Pracy (EwP 196) 
  Wskazane uchybienie polega na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego wymaganego zastrzeżenia dotyczącego formy wpłat
 11. Platforma Janusza Korwin-Mikke (EwP 236) 
  Wskazane uchybienie polega na wydatkowaniu środków z Funduszu Wyborczego partii na cele niezwiązane z wyborami
 12. Nowa Wizja Polski (EwP 244) 
  Wskazane uchybienia polegają na przyjęciu jednorazowych wpłat na rachunek bieżący partii w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę, dokonanych w innej formie, niż czekiem, przelewem lub kartą płatniczą

 

Załącznik nr 3

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2006 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE

 1. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87) 
  Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia przez partię środków finansowych poza rachunkiem bankowym
 2. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124) 
  Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez partię środków finansowych pochodzących od cudzoziemców oraz od osób prawnych
 3. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136) 
  Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez partię środków finansowych od osoby prawnej
 4. Praca Zdrowie Ekologia (EwP 146) 
  Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez partię świadczeń polegających na sfinansowaniu przez osoby fizyczne usług na rzecz partii
 5. Demokratyczna Partia Lewicy (EwP 160) 
  Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek finansowania udziału w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego partii
 6. Centrum (EwP 192) 
  Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia przez partię środków finansowych poza rachunkiem bankowym
 7. Organizacja Narodu Polskiego— Liga Polska (EwP 213) 
  Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia przez partię środków finansowych poza rachunkiem bankowym
 8. Unia Lewicy III RP (EwP 227) 
  Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek zaciągnięcia przez partię pożyczki od osoby fizycznej

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  22-03-2016 13:30

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  22-03-2016 13:40

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • Data modyfikacji

  22-03-2016 16:22

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • Data modyfikacji

  22-03-2016 16:31

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • Data modyfikacji

  22-03-2016 16:38

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij