więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 listopada 2002 r.

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 11 listopada 2002 r.

Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych na obszarze kraju w dniu 27 października 2002 r. oraz w dniu 10 listopada 2002 r.

 

A. Dane ogólne dotyczące wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

I. Głosowanie w dniu 27 października 2002 r.

1.   Wybierano łącznie  2 478  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, spośród  10 371  zgłoszonych kandydatów, w tym w 96  gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2.   Uprawnionych do głosowania było  29 572 225  wyborców.

3.   W wyborach wzięło udział  13 081 594  wyborców, którym wydano karty do głosowania, to jest  44.24%  uprawnionych.

4.   Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach wyniosła  13 061 867.

5.   Głosów ważnych oddano  12 770 996, to jest  97.77%  ogólnej liczby głosów oddanych.

6.   Głosów nieważnych oddano  290 871, to jest  2.23%  ogólnej liczby głosów oddanych.

 

II. Ponowne głosowanie w dniu 10 listopada 2002 r.

 

1.   Wybierano łącznie  1 202  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, spośród  2 404  zgłoszonych kandydatów; we wszystkich gminach i miastach było po dwóch kandydatów.

2.   Uprawnionych do głosowania było  20 674 292  wyborców.

3.   W wyborach wzięło udział  7 240 326  wyborców, którym wydano karty do głosowania, to jest  35.02%  uprawnionych.

4.   Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach wyniosła  7 236 886.

5.   Głosów ważnych oddano  7 155 822,  to jest  98.88%  ogólnej liczby głosów oddanych.

6.   Głosów nieważnych oddano  81 064,  to jest  1.12%  ogólnej liczby głosów oddanych.

 

B. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

1.   Wybrano łącznie  2 475  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym:

1) 2 144  wójtów i burmistrzów - w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, z czego:

a) w głosowaniu w dniu 27 października 2002 r.  1203  wójtów i burmistrzów,

b) w ponownym głosowaniu w dniu 10 listopada 2002 r.  941  wójtów i burmistrzów,

2) 265  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, z czego:

a) w głosowaniu w dniu 27 października 2002 r.  61  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

b) w ponownym głosowaniu w dniu 10 listopada 2002 r.  204  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

3) 66  prezydentów miast - w miastach na prawach powiatu, z czego:

a) w głosowaniu w dniu 27 października 2002 r.  9  prezydentów miast,

b) w ponownym głosowaniu w dniu 10 listopada 2002 r.  57  prezydentów miast.

2.   Z powodu nieotrzymania przez kandydata więcej niż połowy ważnie oddanych głosów w gminach, w których zgłoszony był tylko jeden kandydat nie dokonano wyboru burmistrza. Sytuacja taka wystąpiła w następujących 3 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców:

1) Czerniejewo, województwo wielkopolskie,

2) Pakość, województwo kujawsko-pomorskie,

3) Suchań, województwo zachodnio-pomorskie.

W gminach tych, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), wyboru burmistrzów dokonają rady gmin.

 

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Jan Kacprzak

(-) Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Stefan Jaworski

(-) Andrzej Kisielewicz

(-) Andrzej Mączyński

(-) Zbigniew Szonert

(-) Stanisław Zabłocki

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    25-02-2016 12:29

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij