więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2005 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 10.30 w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

KOMUNIKAT 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 23 października 2005 r.

o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 10.30 w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonym w dniu 23 października 2005 r.

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 24 996obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 000 komisji obwodowych powołanych na obszarze kraju (tj. bez obwodów utworzonych za granicą oraz na polskich statkach morskich), informuje, że według stanu na godz. 10.30 w dniu 23 października 2005 r.:

1. Liczba osób uprawnionych, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 29 994 348.

2. Wydano karty do głosowania 2 568 475 osobom uprawnionym, co stanowi 8,56% w stosunku do liczby osób uprawnionych.

II. Zbiorcze informacje według województw:

Województwo

Liczba obwodów

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

% 
(5:4)

ogółem

z których otrzymano dane

1

2

3

4

5

6

województwo dolnośląskie

1 816

1 816

2 320 554

167 558

7,22%

województwo kujawsko-pomorskie

1 369

1 369

1 624 192

122 237

7,53%

województwo lubelskie

1 776

1 776

1 725 539

149 306

8,65%

województwo lubuskie

655

655

791 851

49 499

6,25%

województwo łódzkie

1 701

1 701

2 071 290

159 399

7,70%

województwo małopolskie

2 221

2 221

2 506 792

309 074

12,33%

województwo mazowieckie

3 186

3 186

4 024 233

345 826

8,59%

województwo opolskie

794

794

827 297

63 110

7,63%

województwo podkarpackie

1 644

1 644

1 620 938

195 081

12,04%

województwo podlaskie

847

847

940 153

90 159

9,59%

województwo pomorskie

1 268

1 268

1 693 371

132 805

7,84%

województwo śląskie

2 675

2 675

3 754 660

338 747

9,02%

województwo świętokrzyskie

932

932

1 034 629

73 089

7,06%

województwo warmińsko-mazurskie

983

983

1 118 252

87 582

7,83%

województwo wielkopolskie

2 093

2 093

2 611 128

204 028

7,81%

województwo zachodniopomorskie

1 040

1 036

1 329 469

80 975

6,09%

 


III. Zbiorcze informacje wg miast powyżej 250 tys. mieszkańców

 

Lp.

Miasto

Liczba obwodów ogółem

Liczba obwodów, z których otrzymano dane

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

% 
(6:5)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Białystok

161

161

222 846

21 410

9,61%

2.

Bydgoszcz

205

205

296 192

22 214

7,50%

3.

Gdańsk

211

211

361 341

27 113

7,50%

4.

Katowice

163

163

259 559

22 180

8,55%

5.

Kraków

444

444

585 237

59 173

10,11%

6.

Lublin

192

192

277 906

25 916

9,33%

7.

Łódź

396

396

624 261

46 871

7,51%

8.

Poznań

295

295

445 154

37 577

8,44%

9.

Szczecin

201

199

319 849

21 253

6,64%

10.

Warszawa

819

819

1 331 893

124 537

9,35%

11.

Wrocław

304

304

505 871

42 562

8,41%

 

IV. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Korzenna, województwo małopolskie - 28,53%

Przewodniczący 
Państwowej Komisji Wyborczej

Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    22-02-2016 14:16

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk