więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.Na podstawie art. 171 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się Hannę Ostaszewską – sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku, właściwej dla okręgu wyborczego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nr 25.
§ 2. Powołuje się Mariusza Wickiego – sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku do składu Okręgowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 1.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    22-02-2016 15:28

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij