więcej

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11.12.2001 r. w sprawie wpłacania na rzecz komitetu wyborczego środków finansowych

Zakaz wpłacania na rzecz komitetu wyborczego środków finansowych w inny sposób niż określony w art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) nie dotyczy wpłat związanych z finansową gospodarką wewnętrzną komitetu wyborczego, a w szczególności wpłacenia przez komitet na własny rachunek bankowy niewykorzystanych środków finansowych podjętych wcześniej z tego rachunku. Tego rodzaju wpłata nie narusza również art. 100 ust. 4 Ordynacji wyborczej, który zakazuje pozyskiwania środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów.

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża więc opinię, że przyjęcie przez bank, prowadzący rachunek danego komitetu wyborczego, od komitetu wyborczego wpłaty gotówki na jego rachunek w opisanej wyżej sytuacji nie narusza przepisów Ordynacji wyborczej.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    17-03-2016 8:51

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk