więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) oraz art. 159 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. � Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, nr 74, poz.786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Niezwłocznie po ustaleniu przewidywanej liczby osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym konsul zawiadamia, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komisarza Wyborczego w Warszawie o liczbie kart do głosowania potrzebnych do przeprowadzenia głosowania.

 § 2.

Jeżeli do 7 dnia przed dniem głosowania w referendum ogólnokrajowym nie zostaną dostarczone karty do głosowania wydrukowane w kraju, konsul sporządza je w brzmieniu określonym przez Państwową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Monitor Polski Nr 22, poz. 330). W takim wypadku na karcie, w miejsce pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej konsulatu lub ambasady.

 § 3.

Konsul informuje na piśmie obwodową komisję do spraw referendum o liczbie otrzymanych lub sporządzonych przez siebie kart do głosowania.

 § 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwała stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 2, oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania obwodowym komisjom do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    25-02-2016 14:32

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij