więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie trybu przesyłania do Państwowej Komisji Wyborczej danych i protokołów głosowania w referendum ogólnokrajowym obejmujących wyniki głosowania z obszaru właściwości komisarza wyborczego

UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie trybu przesyłania do Państwowej Komisji Wyborczej danych i protokołów głosowania w referendum ogólnokrajowym obejmujących wyniki głosowania z obszaru właściwości komisarza wyborczego

Na podstawie art. 11 ust. 3 i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się tryb przesyłania do Państwowej Komisji Wyborczej danych i protokołów głosowania w referendum ogólnokrajowym obejmujących wyniki głosowania z obszaru właściwości komisarza wyborczego, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

Załącznik do uchwały 
Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 26 maja 2003 r.

Tryb przesyłania do Państwowej Komisji Wyborczej danych i protokołów głosowania w referendum ogólnokrajowym obejmujących wyniki głosowania z obszaru właściwości komisarza wyborczego

 1. Komisarz wyborczy przesyła do Państwowej Komisji Wyborczej dane z protokołów głosowania w obwodach otrzymanych z obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze jego właściwości, przy wykorzystaniu sieci elektronicznego przekazywania danych.
 2. Transmisji danych, o których mowa w pkt. 1, komisarz wyborczy dokonuje po wprowadzeniu do systemu informatycznego, wspomagającego komisarza wyborczego, danych z 10% protokołów głosowania w obwodach z obszaru właściwości komisarza.

  Kolejne transmisje danych dokonywane są nie rzadziej niż:

      1)    po wprowadzeniu do systemu informatycznego - po zakończeniu poprzedniej transmisji danych z kolejnych 10% protokołów głosowania w obwodach,
      2)    co 60 minut.

 3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu głosowania na obszarze właściwości komisarza wyborczego dane z protokołu przekazywane są do Państwowej Komisji Wyborczej w sposób określony w pkt. 1.
 4. Przy transmisji danych do Państwowej Komisji Wyborczej mogą być obecni mężowie zaufania.
 5. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 1 i 3, komisarz wyborczy przekazuje do Państwowej Komisji Wyborczej telefaksem pod wskazany numer jeden egzemplarz protokołu głosowania na obszarze jego właściwości. Każda strona protokołu powinna być oznaczona pieczęcią komisarza wyborczego.
 6. Jeżeli protokół zawiera dodatkowe załączniki z uwagami mężów zaufania, a także stanowisko komisarza wyborczego odnośnie do wniesionych uwag, dokumenty te należy również przekazać Państwowej Komisji Wyborczej w trybie określonym w pkt 5.
 7. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt. 5 i 6, komisarz wyborczy lub upoważniony przez niego pracownik delegatury Krajowego Biura Wyborczego dostarcza do Państwowej Komisji Wyborczej następujące dokumenty, zwane dalej dokumentacją:

  1)    protokół głosowania na obszarze właściwości komisarza wyborczego;
  2)    załączniki do protokołu;
  3)    sporządzone przez komisarza wyborczego zbiorcze zestawienie zarzutów zgłoszonych do obwodowych komisji do spraw referendum zarówno przez mężów zaufania, jak i przez członków komisji obwodowych wraz ze stanowiskiem komisji obwodowych oraz własnym;
  4)    dyskietki bądź inne nośniki informatyczne zawierające dane z protokołów głosowania w obwodach oraz protokołu głosowania na obszarze właściwości komisarza wyborczego, zarejestrowane w systemie informatycznym wspomagającym komisarza wyborczego.

 8. Dokumentację przekazuje się w kopertach zaklejonych i opieczętowanych na wszystkich złączach.
 9. Dokumentacja dostarczana jest najdogodniejszym (umożliwiającym najszybsze dostarczenie) środkiem transportu.
 10. Sposób zabezpieczenia dokumentacji podczas transportu komisarz wyborczy ustala z właściwym komendantem jednostki Policji.
 11. Przyjęcie dokumentacji od komisarza wyborczego następuje w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej.
 12. Pozostałe dokumenty z przeprowadzonego referendum przekazuje się na przechowanie dyrektorowi właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  25-02-2016 14:33

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij