Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 4 w związku z art. 166 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Panu Adamowi Dyli – dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy pełnienie obowiązków Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, od dnia 6 grudnia 2017 r. do czasu powołania nowego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  05-12-2017 11:05

  Wprowadził:

  Marcin Lisiak

 • Data modyfikacji

  21-08-2023 12:53

  Wprowadził:

  Patrycja Foryt