Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu na kadencję w latach 2017 – 2022

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu na kadencję w latach 2017 – 2022

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15)  Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marcina Leona Sosińskiego na Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.

§ 2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2017 – 2022 i pełni funkcję od dnia 9 lutego 2017 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    27-01-2017 11:17

    Wprowadził:

    Marcin Lisiak