Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum:

1) protokołu głosowania w obwodzie w referendum gminnym, w którym pod referendum poddano jedną sprawę – stanowiący załącznik nr 1;

2) protokołu głosowania w obwodzie w referendum gminnym, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę – stanowiący załącznik nr 2;

3) protokołu głosowania w obwodzie w referendum powiatowym lub wojewódzkim, w którym pod referendum poddano jedną sprawę – stanowiący załącznik nr 3;

4) protokołu głosowania w obwodzie w referendum powiatowym lub wojewódzkim, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę – stanowiący załącznik nr 4;

5) protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu lub miasta na prawach powiatu w referendum wojewódzkim, w którym pod referendum poddano jedną sprawę – stanowiący załącznik nr 5;

6) protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu lub miasta na prawach powiatu w referendum wojewódzkim, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę – stanowiący załącznik nr 6;

7) protokołu ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania organu gminy – stanowiący załącznik nr 7;

8) protokołu ustalenia wyniku referendum gminnego, w którym pod referendum poddano jedną sprawę – stanowiący załącznik nr 8;

9) protokołu ustalenia wyniku referendum gminnego, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę – stanowiący załącznik nr 9;

10) protokołu ustalenia wyniku referendum powiatowego lub wojewódzkiego w sprawie odwołania organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub województwa – stanowiący załącznik nr 10;

11) protokołu ustalenia wyniku referendum powiatowego lub wojewódzkiego, w którym pod referendum poddano jedną sprawę – stanowiący załącznik nr 11;

12) protokołu ustalenia wyniku referendum powiatowego lub wojewódzkiego, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę – stanowiący załącznik nr 12.

§ 2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum (M. P. Nr 116, poz. 1178 oraz z 2012 r., poz. 87).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

 

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    20-06-2016 15:06

    Wprowadził:

    Marcin Lisiak

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij