więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2016 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych
przez partie polityczne w 2016 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 876) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2016 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 86 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyły 72 partie polityczne. 36 partii politycznych załączyło do sprawozdania opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1–72 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne: Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33), Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162), Polska Partia Pracy – Sierpień 80 (EwP  211), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231), Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261), Partia Regionów (EwP 286), Partia Libertariańska (EwP 334), Dzielny Tata (EwP 339), Razem Dla Niepełnosprawnych (EwP 349), Legion Patriotów (EwP 352), Moja Polska (EwP 356), Obywatelska Rzeczpospolita Polska (EwP 357), Stonoga Partia Polska (EwP 360) i Frankowicze Przeciw Bezprawiu (EwP 364).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 22 maja 2017 r.
(poz.         )

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SPRAWOZDANIA PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr    1   Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

Załącznik nr    2   Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

Załącznik nr    3   Unia Europejskich Demokratów (EwP 12)

Załącznik nr    4   Unia Polityki Realnej (EwP 23)

Załącznik nr    5   Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr    6   Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

Załącznik nr    7   Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

Załącznik nr    8   Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Załącznik nr    9   Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

Załącznik nr  10   Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik nr  11   Forum Samorządowe (EwP 73)

Załącznik nr  12   Ruch Katolicko Narodowy (EwP 76)

Załącznik nr  13   Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik nr  14   Porozumienie Polskie (EwP 90)

Załącznik nr  15   Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

Załącznik nr  16   Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik nr  17   Platforma Obywatelska (EwP 131)

Załącznik nr  18   Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

Załącznik nr  19   Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

Załącznik nr  20   Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

Załącznik nr  21   Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

Załącznik nr  22   Partia Zieloni (EwP 182)

Załącznik nr  23   Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

Załącznik nr  24   Stronnictwo Pracy (EwP 196)

Załącznik nr  25   Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

Załącznik nr  26   Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska (EwP 213)

Załącznik nr  27   Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

Załącznik nr  28   Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

Załącznik nr  29   Wolność i Równość (EwP 227)

Załącznik nr  30   Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

Załącznik nr  31   Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

Załącznik nr  32   Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

Załącznik nr  33   Związek Słowiański (EwP 253)

Załącznik nr  34   Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

Załącznik nr  35   Partia Kobiet (EwP 259)

Załącznik nr  36   Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)

Załącznik nr  37   Stronnictwo „Piast” (EwP 277)

Załącznik nr  38   Polska Lewica (EwP 279)

Załącznik nr  39   Elektorat (EwP 281)

Załącznik nr  40   Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska (EwP 293)

Załącznik nr  41   Polska Patriotyczna (EwP 296)

Załącznik nr  42   Samoobrona (EwP 298)

Załącznik nr  43   Lepsza Polska (EwP 302)

Załącznik nr  44   Kongres Nowej Prawicy (EwP 307)

Załącznik nr  45   Partia Rozwoju (EwP 310)

Załącznik nr  46   Twój Ruch (EwP 313)

Załącznik nr  47   Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii (EwP 315)

Załącznik nr  48   Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (EwP 319)

Załącznik nr  49   Samoobrona Odrodzenie (EwP 321)

Załącznik nr  50   Demokracja Bezpośrednia (EwP 322)

Załącznik nr  51   Partia Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 325)

Załącznik nr  52   Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP (EwP 327)

Załącznik nr  53   Polska Partia Piratów (EwP 328)

Załącznik nr  54   Polskie Stronnictwo Demokratyczne (EwP 330)

Załącznik nr  55   Liga Narodowa (dawniej: Tak dla Polski) (EwP 331)

Załącznik nr  56   Polska Razem Zjednoczona Prawica (EwP 333)

Załącznik nr  57   Wspólnota (EwP 335)

Załącznik nr  58   Ruch Sprawiedliwości Społecznej (EwP 336)

Załącznik nr  59   Ruch Narodowy (EwP 338)

Załącznik nr  60   Przedsiębiorcza Rzeczypospolita Polska (EwP 341)

Załącznik nr  61   Wolność (dawniej: KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja) (EwP 343)

Załącznik nr  62   Normalny Kraj (EwP 346)

Załącznik nr  63   Jedność Narodu (EwP 348)

Załącznik nr  64   Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów (EwP 351)

Załącznik nr  65   Partia Razem (EwP 353)

Załącznik nr  66   Partia Wolności (EwP 355)

Załącznik nr  67   Biało-Czerwoni (EwP 358)

Załącznik nr  68   Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin (EwP 359)

Załącznik nr  69   Nowoczesna Ryszarda Petru (EwP 362)

Załącznik nr  70   Godne Życie (EwP 363)

Załącznik nr  71   Republikanie RP (EwP 365)

Załącznik nr  72   Wolni i Solidarni (EwP 366)

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  23-05-2017 10:59

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  23-05-2017 13:27

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  23-05-2017 13:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  29-06-2017 13:00

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz