więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2016 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji
oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2016 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 876) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2016 r.

Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 10 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o partiach politycznych. Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta.

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1–10 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 22 maja 2017 r.
(poz.       )

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE FINANSOWE PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr    1   Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr    2   Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik nr    3   Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik nr    4   Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik nr    5   Platforma Obywatelska RP (EwP 131)

Załącznik nr    6   Partia Zieloni (EwP 182)

Załącznik nr    7   Twój Ruch (EwP 313)

Załącznik nr    8   Wolność (dawniej: KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja) (EwP 343)

Załącznik nr    9   Partia Razem (EwP 353)

Załącznik nr  10   Nowoczesna Ryszarda Petru (EwP 362)

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  23-05-2017 10:45

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  23-05-2017 10:55

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  29-06-2017 12:58

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  05-06-2018 13:24

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz