więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2017 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2016 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 20 października 2017 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2016 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 876 i 1089), Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2016 r. ciążył na 86 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), spośród których w terminie ustawowym sprawozdania złożyły 72 partie polityczne. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 72 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy o partiach politycznych postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 37 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć ze wskazaniem uchybień sprawozdania 25 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) odrzucić sprawozdania 10 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 20 października 2017 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2016 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

 1. Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)
 2. Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)
 3. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)
 4. Unia Pracy (EwP 62)
 5. Forum Samorządowe (EwP 73)
 6. Ruch Katolicko Narodowy (EwP 76)
 7. Porozumienie Polskie (EwP 90)
 8. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)
 9. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)
 10. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)
 11. Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)
 12. Stronnictwo Narodowe (EwP 203)
 13. Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska (EwP 213)
 14. Wolność i Równość (EwP 227)
 15. Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)
 16. Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)
 17. Stronnictwo „Piast” (EwP 277)
 18. Elektorat (EwP 281, wykreślona z ewidencji partii politycznych w 2017 r.)
 19. Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska (EwP 293)
 20. Polska Patriotyczna (EwP 296)
 21. Lepsza Polska (EwP 302)
 22. Partia Rozwoju (EwP 310)
 23. Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii (EwP 315)
 24. Samoobrona Odrodzenie (EwP 321)
 25. Demokracja Bezpośrednia (EwP 322)
 26. Partia Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 325, wykreślona z ewidencji partii politycznych w 2017 r.)
 27. Polska Partia Piratów (EwP 328)
 28. Polskie Stronnictwo Demokratyczne (EwP 330)
 29. Liga Narodowa (EwP 331, do dnia 12 stycznia 2017 r. wpisana do ewidencji partii politycznych pod nazwą „Tak dla Polski”)
 30. Wspólnota (EwP 335)
 31. Ruch Narodowy (EwP 338, wykreślona z ewidencji partii politycznych w 2017 r.)
 32. Przedsiębiorcza Rzeczypospolita Polska (EwP 341)
 33. Partia Wolności (EwP 355)
 34. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin (EwP 359)
 35. Godne Życie (EwP 363)
 36. Republikanie RP (EwP 365, wykreślona z ewidencji partii politycznych w 2017 r.)
 37. Wolni i Solidarni (EwP 366)

Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2016 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

 1. Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)
 2. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 3. Unia Europejskich Demokratów (EwP 12, do dnia 28 grudnia 2016 r. wpisana do ewidencji partii politycznych pod nazwą „Partia Demokratyczna
  – demokraci.pl”)
 4. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 5. Unia Polityki Realnej (EwP 23)
 6. Wskazane uchybienia polegają na: niepowołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego, sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz prowadzeniu rachunkowości w sposób niezgodny z wymogami ustawowymi.

 7. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)
 8. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 9. Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)
 10. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 11. Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)
 12. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 13. Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)
 14. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 15. Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)
 16. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 17. Partia Zieloni (EwP 182)
 18. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 19. Socjaldemokracja Polska (EwP 191)
 20. Wskazane uchybienie polega na niepowołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego.

 21. Stronnictwo Pracy (EwP 196)
 22. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 23. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)
 24. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 25. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)
 26. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 27. Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)
 28. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 29. Związek Słowiański (EwP 253)
 30. Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na prowadzeniu rachunkowości w sposób niezgodny z wymogami ustawowymi.

 31. Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)
 32. Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na prowadzeniu rachunkowości w sposób niezgodny z wymogami ustawowymi.

 33. Samoobrona (EwP 298)
 34. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 35. Twój Ruch (EwP 313)
 36. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 37. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (EwP 319)
 38. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 39. Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP (EwP 327)
 40. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 41. Polska Razem Zjednoczona Prawica (EwP 333)
 42. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 43. Wolność Janusza Korwin-Mikke (EwP 343, wpisana do ewidencji partii politycznych pod nazwą „KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja”, działająca następnie pod nazwą „Wolność”)
 44. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 45. Normalny Kraj (EwP 346)
 46. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 47. Partia Razem (EwP 353)
 48. Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 49. Nowoczesna Ryszarda Petru (EwP 362)
 50. Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

Załącznik nr 3

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2016 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE

 1. Liga Polskich Rodzin (EwP 53)
 2. Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej.

 3. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)
 4. Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału Partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.

 5. Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)
 6. Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia na rachunek bankowy Partii środków pochodzących ze źródeł innych niż składki członkowskie.

 7. Partia Kobiet (EwP 259)
 8. Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań Partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

 9. Polska Lewica (EwP 279)
 10. Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia na rachunek bankowy Partii środków pochodzących ze źródeł innych niż składki członkowskie.

 11. Kongres Nowej Prawicy (EwP 307)
 12. Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia środków przeznaczonych na finansowanie Partii poza jej rachunkiem bankowym.

 13. Ruch Sprawiedliwości Społecznej (EwP 336)
 14. Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej.

 15. Jedność Narodu (EwP 348, wykreślona z ewidencji partii politycznych w 2017 r.)
 16. Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej.

 17. Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów (EwP 351)
 18. Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Partię wartości niepieniężnych ze źródeł niedozwolonych.

 19. Biało-Czerwoni (EwP 358)
 20. Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej.

 


W załącznikach treść uchwał Państwowej Komisji Wyborczej, w kolejności numerów w ewidencji partii politycznych (EwP)

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  01-08-2017 10:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  28-08-2017 15:17

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  21-09-2017 15:21

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  03-10-2017 15:02

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  16-10-2017 14:20

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  23-10-2017 14:40

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  23-10-2017 14:42

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  30-10-2017 11:15

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz