więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Samoobronę Rzeczypospolitej Polskiej i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

UCHWAŁA
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 29 lipca 2002 r.
w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Samoobronę Rzeczypospolitej Polskiej i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802)

 

postanawia

 

odrzucić sprawozdanie Samoobrony o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Samoobronę Rzeczypospolitej Polskiej i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

Uzasadnienie

 

Partia polityczna Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych przez Samoobronę Rzeczypospolitej Polskiej i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r. Do sprawozdania finansowego dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą, dotyczące wpływów na Fundusz Wyborczy. Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1201). Żaden z upoważnionych podmiotów nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.

 


 1. Państwowa Komisja Wyborcza, w wyniku badania sprawozdania oraz załączonych do niego dokumentów w części dotyczącej środków finansowych pozyskanych przez partię, stwierdziła, że Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła od trzech osób fizycznych środki finansowe na łączną sumę 39.300 zł przekraczające łącznie o 5.100 zł dozwolony limit wpłat od osób fizycznych, co stanowi naruszenie art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych. Darowizny te nie zostały zwrócone darczyńcom, ani wpłacone do depozytu sądowego. Wpłaty te pochodziły od następujących osób fizycznych:

  1) Krzysztofa Filipka, zam. w Międzylesiu - suma wpłat 13.100 zł,
  2) Zbigniewa Wojtaszka, zam. w Czosnowie - suma wpłat 12.600 zł,
  3) Adama Ołdakowskiego, zam. w Bartoszycach Witki 1 - suma wpłat 13.600 zł.

  Łączna kwota 171 wpłat od osób fizycznych na rzecz partii wyniosła według przedłożonego sprawozdania i załączonego wykazu tych osób - 215.566,04 zł, z czego partia zwróciła darczyńcom 17 wpłat na łączną sumę 34.150,00 zł.


 2. Państwowa Komisja Wyborcza, w wyniku badania sprawozdania w części dotyczącej pozyskania środków finansowych na Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego oraz biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w opinii i raporcie biegłego rewidenta stwierdziła, że z ogólnej kwoty 279.580,39 zł przychodów na Fundusz Wyborczy, pochodzących z 94 wpłat od osób fizycznych, partia uznała za dokonane z naruszeniem art. 36a ust. 3 ustawy wpłaty na sumę 73.333,20 zł, które wpłynęły na rachunek Funduszu Wyborczego i dokonała ich zwrotu darczyńcom. Rzeczywiste wpłaty własne partii na Fundusz Wyborczy wyniosły 111.273,34 zł, a środki z tytułu odsetek bankowych 90,61 zł. Łącznie zatem rzeczywiste przychody Funduszu Wyborczego wynosiły 206.247,19 zł (po dokonaniu zwrotu darczyńcom) + 111.273,34 zł + 90,61, czyli 317.611,14 zł. Z kwoty tej przekazywano środki na rachunek bankowy Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast Komitet Wyborczy z tych środków zwrócił do Funduszu Wyborczego kwoty na łączną sumę 115.876 zł - na rozliczenie wpłat nieprawidłowych na Fundusz Wyborczy, z czego na zwrot wpłat nieprawidłowych wykorzystano 73.333,20 zł.

  Przyjęcie zwrotu tych środków przez Fundusz Wyborczy stanowi naruszenie art. 36 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, w związku z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802).

  Państwowa Komisja Wyborcza, wobec stwierdzenia, że partia naruszyła art. 25 ust. 4 ustawy przez to, że na fundusz partii przyjęła wpłaty na łączną kwotę 39.300 zł pochodzącą od trzech osób fizycznych, dokonane z przekroczeniem dozwolonego limitu 11.400 zł oraz stwierdzenia naruszenia art. 36 ust. 1 ustawy polegającego na przyjęciu przez Fundusz Wyborczy od Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej zwrotu wcześniej przekazanych środków w kwocie 115.876 zł przed ostatecznym rozliczeniem kosztów kampanii wyborczej obciążających Komitet Wyborczy partii, postanowiła jak w sentencji.

 

Samoobronie Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz                                                      

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak

 

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej
Andrzej Kisielewicz
Andrzej Mączyński
Zbigniew Szonert
Stanisław Zabłocki
Tadeusz Żyznowski

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  25-02-2016 15:04

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij