więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2014 r. o przyjętych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 7 stycznia 2014 r.

o przyjętych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 146 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania finansowego zobowiązanych było 11 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. Sprawozdania finansowe złożyły wszystkie zobowiązane do tego komitety wyborcze.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 144 § 1 Kodeksu wyborczego, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 5 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1;

2) przyjąć, ze wskazaniem na uchybienia, sprawozdania 6 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1.Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
2. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
4. Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
5. Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia dla Ziemi Śląskiej

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM NA UCHYBIENIA

1.Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Wskazane uchybienie polega na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego wszystkich wymaganych zastrzeżeń.

2. Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania sporządzonego niezgodnie z obowiązującym wzorem oraz niezgodnie ze stanem faktycznym.

3. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

4. Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Makosza

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

5. Komitet Wyborczy Wyborców Kochających Śląsk

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

6. Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Masłowskiego

Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  21-03-2016 13:24

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • Data modyfikacji

  21-03-2016 13:28

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk