więcej

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 143 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 22 lipca 2013 r. Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na 11 komitetach wyborczych.

W ustawowym terminie sprawozdania finansowe złożyło 11 komitetów wyborczych.

Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-11 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

                               Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    24-02-2016 11:01

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk