więcej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach ponownych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w latach 2014-2018

(ZKF-703-18/15)

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r.

       PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZKF-703-18/15

WYJAŚNIENIA
dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach ponownych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w latach 2014-2018

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 oraz b1072), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, udziela komitetom wyborczym wyjaśnień dotyczących zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach ponownych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzanych w latach 2014-2018.

1. W wyborach ponownych, przeprowadzanych w wyniku uznania za zasadne protestów wyborczych, kampanię wyborczą prowadzi się wyłącznie w wypadku, gdy ponowione czynności wyborcze obejmują głosowanie. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia kampanii wyborczej są komitety wyborcze, których kandydaci uczestniczą w wyborach.

2. Komitety wyborcze uczestniczące w wyborach ponownych posługują się numerami NIP i REGON nadanymi tym komitetom w wyborach, których dotyczyły protesty wyborcze uznane za zasadne.

3. Komitety wyborcze mogą pozyskiwać i wydatkować środki na kampanię wyborczą od dnia podania do publicznej wiadomości zarządzenia wojewody o wyborach ponownych. W celu gromadzenia środków komitet powinien otworzyć odrębny rachunek bankowy.

4. Limit wydatków w wyborach ponownych wylicza się na zasadach określonych w art. 378 Kodeksu wyborczego, uwzględniając liczbę mandatów w okręgu, w którym komitet zarejestrował kandydatów, bez względu na liczbę mandatów podlegających obsadzeniu, a w wypadku ponownych wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — liczbę mieszkańców na obszarze obwodów głosowania, w których ponawia się głosowanie.

5. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach ponownych składa właściwemu terytorialnie komisarzowi wyborczemu sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, związanych z udziałem w wyborach ponownych, w terminie 3 miesięcy od dnia tych wyborów.

6. Komitety wyborcze uczestniczące w wyborach ponownych ulegają rozwiązaniu w terminie określonym w art. 100 Kodeksu wyborczego, liczonym od dat związanych z postanowieniem właściwego komisarza wyborczego w sprawie sprawozdania finansowego komitetu, złożonego w związku z udziałem w wyborach ponownych.

7. W pozostałym zakresie do gospodarki finansowej komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach ponownych mają odpowiednie zastosowanie wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (ZKF-780-6/14).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    25-01-2016 14:20

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij