więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 15 lutego 2016 r.

w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 143 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 25 stycznia 2016 r. Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na 119 komitetach wyborczych.

W ustawowym terminie sprawozdania finansowe złożyło 105 komitetów wyborczych.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdania złożyły następujące komitety wyborcze:

1) Komitet Wyborczy Biało-Czerwoni,

2) Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP,

3) Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny i Niezależny Kamil Suchański,

4) Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Biereckiego,

5) Komitet Wyborczy Wyborców Jerzy Pokój,

6) Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Franciszka Wójcika,

7) Komitet Wyborczy Wyborców Mateusz Kania – Program dla Śląska,

8) Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Waldemara Deski Ku Praworządności i Sprawiedliwości,

9) Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Wandzela,

10) Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniew Girzyński do Senatu,

11) Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica.

Nie złożyły sprawozdań finansowych następujące komitety wyborcze:

1) Komitet Wyborczy Stronnictwa Patriotycznego Polski i Polonii,

2) Komitet Wyborczy Wyborców Moniki Marii Lachowicz,

3) Komitet Wyborczy Wyborców Veritas in Polonae.

Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-116 do komunikatu, według załączonego wykazu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 lutego 2016 r.
(poz.         )

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Komitety wyborcze partii politycznych:

1. Komitet Wyborczy Biało-Czerwoni

2. Komitet Wyborczy „Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej”

3. Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia Obywatele Decydują

4. Komitet Wyborczy Elektorat

5. Komitet Wyborczy Jedność Narodu

6. Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

7. Komitet Wyborczy KORWiN

8. Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

9. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

10. Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna – demokraci. pl

11. Komitet Wyborczy Partia Razem

12. Komitet Wyborczy Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów

13. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

14. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80

15. Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

16. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

17. Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

18. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

19. Komitet Wyborczy „Przedsiębiorcza RP”

20. Komitet Wyborczy Ruch Narodowy

21. Komitet Wyborczy Samoobrona

22. Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP

23. Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

24. Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

25. Komitet Wyborczy Wspólnota

26. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

Koalicyjne Komitety Wyborcze:

27. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica

28. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Komitety wyborcze wyborców:

29. Komitet Wyborczy Wyborców Adama Pietrasa

30. Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Zbigniewa Zioło

31. Komitet Wyborczy Wyborców Alojzego Motylewskiego

32. Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Piechockiego

33. Komitet Wyborczy Wyborców Anny Sikory

34. Komitet Wyborczy Wyborców Artura Maligłówki

35. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny i Niezależny Kamil Suchański

36. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Komitet Wyborczy Mariana Pogody

37. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Marcin Maranda

38. Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Bardzika

39. Komitet Wyborczy Wyborców „Czartoryski” Zjednoczona Prawica

40. Komitet Wyborczy Wyborców Czykwin do Senatu

41. Komitet Wyborczy Wyborców Danuty Marii Olejniczak

42. Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse

43. Komitet Wyborczy Wyborców Eligiusza Piotra Komarowskiego

44. Komitet Wyborczy Wyborców – Emeryci Mundurowi

45. Komitet Wyborczy Wyborców Forum Obywatelskie

46. Komitet Wyborczy Wyborców Franciszka Dezor

47. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Biereckiego

48. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

49. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Rusieckiego

50. Komitet Wyborczy Wyborców Heleny Hatka

51. Komitet Wyborczy Wyborców Jana Augustyna

52. Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wojciechowskiego

53. Komitet Wyborczy Wyborców Jarosław Ligas

54. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Andrzejaka

55. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzy Pokój

56. Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni

57. Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Franciszka Wójcika

58. Komitet Wyborczy Wyborców Kalata dla Polski

59. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Jana Bobek

60. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Krzysztofa Rdesta „Jesteś Najważniejszy!”

61. Komitet Wyborczy Wyborców Kozera Ireneusz do Senatu

62. Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Cugowskiego

63. Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Sońty

64. Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”

65. Komitet Wyborczy Wyborców KWW Kruzel Andrzej – Wasz Senator

66. Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi

67. Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały „Niezależni do Senatu”

68. Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego

69. Komitet Wyborczy Wyborców Marzeny Doroty Wróbel

70. Komitet Wyborczy Wyborców Mateusz Kania – Program dla Śląska

71. Komitet Wyborczy Wyborców Min. 15zł/h Świeckie Państwo Zus Max. 30%

72. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka

73. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Prof. Ryszarda Barcika

74. Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależni” Zdzisława Natanka

75. Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależny Senator Krzysztof Hauba”

76. Komitet Wyborczy Wyborców Nurt Odnowy

77. Komitet Wyborczy Wyborców Obremski - niezależny Senator z Wrocławia

78. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu

79. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Sejmu

80. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele RP

81. Komitet Wyborczy Wyborców Pakt Obywatelski

82. Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Piwowara

83. Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego

84. Komitet Wyborczy Wyborców Piwowar'15 Stop Korupcji

85. Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Sławomira Mocka

86. Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska

87. Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń - Bezrobocie

88. Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie dla Mazur”

89. Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie do Senatu

90. Komitet Wyborczy Wyborców Potempa2015

91. Komitet Wyborczy Wyborców Profesor Maksymowicz. Zdrowie w Regionie

92. Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Stachura do Senatu

93. Komitet Wyborczy Wyborców Razem do Senatu

94. Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

95. Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek

96. Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Macieja Smoktunowicza

97. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej (rozwiązany)

98. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej

99. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Waldemara Deski Ku Praworządności i Sprawiedliwości

100. Komitet Wyborczy Wyborców Sikorowski'15

101. Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Preissa

102. Komitet Wyborczy Wyborców Spanski Naszym Senatorem

103. Komitet Wyborczy Wyborców Społecznej Demokracji

104. Komitet Wyborczy Wyborców Spoza Sitwy

105. Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Jacka Mazurkiewicza

106. Komitet Wyborczy Wyborców Ślonzoki Razem

107. Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca „Rozwój Podkarpacia”

108. Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Wandzela

109. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniew Girzyński do Senatu

110. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

111. Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Śląska

112. Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica

113. Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica + JOW

114. Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Rocha Cudaka

115. Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem

116. Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Romana Giertycha 

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  15-02-2016 14:52

  Wprowadził:

  Marcin Lisiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2016 12:42

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij