więcej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2009 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

ZKF-903-6/09

WYJAŚNIENIA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

o zasadach prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi rozpoczynającego się w najbliższych dniach w Warszawie Kongresu Europejskiej Partii Ludowej, wyjaśnia, co następuje.

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego regulują przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766), w szczególności jej rozdziały: 10. „Kampania wyborcza" i 11. „Finansowanie kampanii wyborczej", a także przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1360), do których odsyła Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

Z powołanych przepisów wynika, że działaniami określanymi mianem kampanii wyborczej, w rozumieniu art. 48 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, są: zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów. Kampanię wyborczą prowadzą, na zasadzie wyłączności, komitety wyborcze (art. 48 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego), finansując ją w sposób określony art. 83-92 tej ustawy.

Powyższe oznacza, że ocena, czy dane działania stanowią element kampanii wyborczej, zależy od tego, czy działania te noszą znamiona agitacji wyborczej na rzecz kandydatów i list kandydatów, bezpośrednio odnoszącej się do zarządzonych wyborów i udziału komitetu wyborczego w tych wyborach. Oceny takiej powinien dokonać przed podjęciem działań komitet wyborczy lub inny podmiot, który miałby takie działania podjąć.

Podobnie, ocena, czy dane działania stanowią agitację na rzecz upowszechniania celów programowych partii politycznej, o których mowa w art. 82 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, zależy od tego, czy mają one znamiona agitacji na rzecz konkretnej partii politycznej i celów programowych określonych w programie partii, która utworzyła komitet wyborczy lub wchodzi w skład koalicji wyborczej.

Dokonanie oceny konkretnych zdarzeń jest możliwe po ich zajściu, nie zaś na podstawie doniesień medialnych poprzedzających dane zdarzenie.

Państwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do podejmowania działań zmierzających bezpośrednio do wyeliminowania ewentualnych naruszeń prawa w trakcie kampanii wyborczej. W przypadku naruszenia przepisów karnych Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego właściwymi do prowadzenia postępowania są organy ścigania i sądy. Państwowa Komisja Wyborcza dokona oceny prawidłowości finansowania kampanii wyborczej przez komitety wyborcze w trakcie badania złożonych przez nie sprawozdań wyborczych, w trybie określonym art. 93-98 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    23-02-2016 17:11

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij