więcej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Warszawa, 12 maja 2009 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

ZKF-903-9/09

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O ZASADACH PROWADZENIA I FINANSOWANIA KAMPANII WYBORCZEJ W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2009 R.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z zapytaniami dotyczącymi prowadzenia przez osoby pełniące funkcje publiczne, w okresie kampanii wyborczej, działalności niezwiązanej z kandydowaniem w wyborach, wyjaśnia, co następuje.

Przepisy Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego nie nakładają na kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okresie kampanii wyborczej obowiązku zaniechania lub ograniczenia działalności wynikającej z pełnienia funkcji publicznych i innej niezwiązanej z kandydowaniem w wyborach. Prowadzenie, w różnych formach, działalności posłów do Parlamentu Europejskiego w okresie kampanii wyborczej powinno się odbywać z uwzględnieniem przepisów Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, regulujących zasady i tryb prowadzenia kampanii wyborczej oraz sposób jej finansowania. W związku z tym, działania posłów, również tych, którzy nie zamierzają ubiegać się ponownie o mandat, wynikające ze sprawowanego mandatu nie mogą zawierać elementów agitacji wyborczej na rzecz kandydatów i list kandydatów, a także na rzecz partii politycznych i komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach, jeżeli miałoby to prowadzić do naruszenia przepisów Ordynacji wyborczej.

Należy podkreślić, że działania posłów do Parlamentu Europejskiego, związane z pełnieniem przez nich mandatu, a noszące znamiona agitacji wyborczej, rażąco naruszałyby zasady finansowania kampanii wyborczej, łamiąc zakazy finansowania jej ze źródeł innych, niż określone w Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, w szczególności - w przypadku finansowania ze środków otrzymywanych przez posłów z funduszy Parlamentu Europejskiego, partii na poziomie europejskim czy też frakcji parlamentarnych - łamiąc zakaz finansowania kampanii wyborczej ze środków pochodzących z zagranicy (art. 86 ust. 8 Ordynacji wyborczej).

Sprawozdania posłów do Parlamentu Europejskiego z ich działalności powinny zatem mieć charakter informacji o udziale posła w pracach Parlamentu Europejskiego i jego organów. Działania, mające charakter promocji osoby kandydata i ugrupowania politycznego, po zarejestrowaniu posła jako kandydata w zarządzonych wyborach, powinny odbywać się za wiedzą komitetu wyborczego, z wszelkimi rygorami wynikającymi z przepisów Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, dotyczącymi dozwolonych źródeł finansowania kampanii wyborczej i obowiązku ich ewidencjonowania w rachunkowości oraz rozliczenia w sprawozdaniu wyborczym komitetu wyborczego. W tym miejscu godzi się przypomnieć przepis karny art. 150 Ordynacji wyborczej, który przewiduje, że prowadzenie kampanii wyborczej na rzecz kandydata na posła, listy kandydatów, albo przeciwko kandydatom lub listom kandydatów (także przez samego kandydata) bez uprzedniej zgody pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego kwalifikowane jest jako wykroczenie.

Wszelkie działania podejmowane po zarządzeniu wyborów, zmierzające do promocji osób kandydatów lub mające na celu agitację na ich rzecz lub na rzecz komitetów wyborczych uznane być powinny za element kampanii wyborczej i mogą być podejmowane wyłącznie za zgodą właściwego komitetu wyborczego oraz finansowane wyłącznie z jego środków.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    23-02-2016 17:11

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij