więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2009 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 października 2009 r.

w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania wyborcze i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął dnia 7 października 2009 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 25 komitetach wyborczych, od których Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. 19 komitetów wywiązało się z tego obowiązku w ustawowym terminie, natomiast pozostałe 6 komitetów (Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna, Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna, Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna", Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Polskę  i Komitet Wyborczy Wyborców Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych „Gospodarka-Uwłaszczenie-Nauka-Stocznie" Kraków (Henryk Połcik) - Gdynia (Teresa Pietrzak)) złożyło sprawozdania po upływie tego terminu.

Przedłożone sprawozdania wyborcze stanowią załączniki nr 1-25 do niniejszego komunikatu.

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetów wyborczych
wyborców na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.2)). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań komitetów wyborczych stanowią
informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.3)) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach okreslonych w tej ustawie.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1291, z 2004 r. Nr 25, poz. 319 i Nr
33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 19 października 2009 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SPRAWOZDANIA KOMITETÓW WYBORCZYCH

Komitety wyborcze partii politycznych:

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    23-02-2016 16:58

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij