Dane kontaktowe

Magdalena Pietrzak
Szef Krajowego Biura Wyborczego

siedziba:
 ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

numery telefonów:
22 695 25 44
22 695 25 55

numery faksu:
22 622 35 71
22 629 39 59

adres e-mail:
biuro@kbw.gov.pl  

e-PUAP:
 http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/3v7o54vlpx

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.15 do godz. 16.15

Biuro Prasowe
tel. 22 695 26 65
biuroprasowe@pkw.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dorota Tulczyńska
iodo@kbw.gov.pl

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur