• Uprzejmie informujemy, że 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym od pracy w Krajowym Biurze Wyborczym.
  Dane statystyczne dotyczące działalności komisarzy wyborczych i delegatur Krajowego Biura Wyborczego
 • Statystyka wygaśnięć mandatów radnych oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
  Terminarz wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji 2014 - 2018
 • Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "wSieci" (numer 4 z 2017 r.)
  Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "Niedziela" (numer 5 z dnia 29 stycznia 2017 r.)
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  OGŁOSZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
 • Komunikat Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2 czerwca 2016 r. o teście systemu informatycznego "Wsparcie Organów Wyborczych"
  Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.