więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2001 r. w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 września 2001 r.

w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazania kart do głosowania
dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

Na podstawie art. 159 i art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Niezwłocznie po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców konsul zawiadamia, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie, właściwą dla okręgu wyborczego nr 19 do Sejmu i okręgu wyborczego nr 18 do Senatu, o liczbie potrzebnych kart do głosowania.

§ 2.

Minister Spraw Zagranicznych zapewnia dostarczenie konsulom kart do głosowania przekazanych przez komisję, o której mowa w § 1.

§ 3.

Jeżeli do 7 dnia przed dniem wyborów nie zostaną dostarczone karty do głosowania wydrukowane w kraju, konsul sporządza je w brzmieniu przekazanym przez komisję, o której mowa w § 1. W takim przypadku na karcie, w miejsce pieczęci okręgowej komisji wyborczej, umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej konsulatu lub ambasady.

§ 4.

Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2001 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 29, poz. 495) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2001 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    17-03-2016 8:27

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij