Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Państwową Komisję Wyborczą w 2017 r.

 

 Warszawa, dnia 5 kwietnia 2018 r.

   PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-052-1/18

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Państwową Komisję Wyborczą w 2017 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w 2017 r. do Komisji nie wpłynęła żadna petycja.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Rejestr zmian
  • Data utworzenia05-04-2018 15:12
    Wprowadził:Marcin Lisiak