• Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Państwową Komisję Wyborczą w 2018 r.
    Druga petycja w sprawie zmiany zasad dotyczących umieszczania materiałów wyborczych
  • Petycja w sprawie zmiany zasad dotyczących umieszczania materiałów wyborczych (pkt 5)