Postanowienie SO w Opolu w sprawie protestu wyborczego przeciwko wyborowi radnego w wyborach uzupełniających (sygn. akt I NS 122/17)
Rejestr zmian
  • Data utworzenia21-08-2017 10:25
    Wprowadził:Michał Fijałkowski
  • Data modyfikacji21-08-2017 10:26
    Wprowadził:Michał Fijałkowski