• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2017 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2016 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2017 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2016 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2016 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2016 r.