• Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2017 roku w przedmiocie wygaśnięcia mandatu burmistrza
    Wyrok w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2017 r.
  • Stwierdzenie wygśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Siedliszczu w okręgu wyborczym nr 13
    Sygn. akt II OSK 862/17
  • Stwierdzenie wygśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Izbica w okręgu wyborczym nr 3
    Stwierdzenie wygśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Hanna w okręgu wyborczym nr 15
  • Stwierdzenie wygśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Rejowcu w okręgu wyborczym nr 10