• Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACz 329/16
    Postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 18 kwietnia 2016 r.
  • Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi gminy Czernichów na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odwołań od postanowienia komisarza wyborczego dotyczącego podziału gminy na okręgi wyborcze
    2017 r.