• Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACz 389/16
    Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z protestu wyborczego J. F. w przedmiocie zażalenia J. F. na postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy (sygn. akt III A Pz 23/16)
  • oddalenie protestu wyborczego w sprawie nieważności wyborów do RG Iwanowice