• Postanowienie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 stycznia 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Ns 203/14
  stwierdzenie nieważności wyborów do RM w Chrzanowie, wygaszenie mandatu radnego
 • stwierdzenie nieważności wyborów do RG Wielka Wieś, wygaszenie mandatu radnego
  stwierdzenie nieważności wyborów do RG Lanckorona, wygaszenie mandatu radnego
 • Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 9 stycznia 2015 r.w sprawie protestu przeciwko ważności wyborów - wybory samorządowe 2014 r.
  Postanowienie z dnia 03.02.2015 r. Sądu Okręgowego w Ostrołęce w sprawie protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów do Rady Powiatu Pułtuskiego.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 15 stycznia 2015 r.w sprawie protestu przeciwko ważności wyborów - wybory samorządowe 2014 r.
  Postanowienie z dnia 10.03.2015 r. Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności wyborów do Rady Miasta Mława w Okręgu Wyborczym Numer 3 Obwodzie Głosowania Numer 3.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 26 stycznia 2015 r.w sprawie protestu przeciwko ważności wyborów - wybory samorządowe 2014 r.
  Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie protestu przeciwko ważności wyborów - wybory samorządowe 2014 r.