• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 wrześ
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29.10.2001 w sprawie sprostowania pisowni nazwiska w Obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.
 • OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 września 2001 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.
  KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ l DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 23 WRZEŚNIA 2001 R.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2001 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwym okręgowym komisjom wyborczym wyników i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wybo
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2001 r. w sprawie zmiany wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosow
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2001 r. w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2001 r. w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2001 r. w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senat
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2001 r. w sprawie wytycznych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania przez okręgowe komisje wyborcze zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzon