• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2002 r.( M.P. nr 31 poz. 416 )
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2002 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2003 r. o przyjetych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2002 r. (M.P. nr 50 poz. 785)
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2003 r. o przyjętyvh i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2002 r. ( M.P. nr 50 poz. 786 )