• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2003 r. ( M.P. nr 25 poz. 429 )
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2003 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. o przyjetych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2003 r. (M.P. nr 45 poz. 783)
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. o przyjętyvh i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2003 r. ( M.P. nr 45 poz. 784 )