• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania partii Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2006 r.
  Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie skargi Prawa i Sprawiedliwości na uchwałe Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2007 r. w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finansowego. Sygn. akt III SW 8/07
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie skargii partii Prawo i Sprawiedliwość w przedmiocie odrzucenia sprawozdania partii o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunków ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2006 r. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2007 r.
  Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie skargi Sojuszu Lewicy Demokratycznej na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2007 r. w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finansowego. Sygn. akt III SW 7/07
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie skargi Sojuszu Lewicy Demokratycznej na uchwałe Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2007 r. w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finansowego tej partii za 2006 r. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2007 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2006 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 wrzesnia 2005 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach 2006 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2007 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2007 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2006 r.