• Postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ze skargi Ligi Polskich Rodzin na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2008 r., w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finansowego.
    Postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2008 r. w sprawie ze skargi Stronnictwa Demokratycznego na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2008 r. w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finansowego.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2007 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2007 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2008 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2007 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2008 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2007 r.