• Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.
    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2004 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.
  • Wyniki głosowania na listy okręgowe i kandydatów według ich pozycji na liście
    Wyniki głosowania wg okręgów wyborczych