• Informacja z dnia 9 listopada 2004 r. o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 13 czerwca 2004 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie oświadczenia Przewodniczącego Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Leppera
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zaświadczeń o prawie do głosowania
 • Odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2004 r. na pismo Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie prowadzenia agitacji we wszystkich formach w lokalu wyborczym w dniu głosowania
  Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Lublinie z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie skreślenia z listy okręgowej Nr 3 Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego Pana Jarosława Mieczysława Urba
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w składzie Rejonowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Koszalinie właściwej dla części okręgu wyborczego nr 13.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie określenia godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodach w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie noszenia przez członków komisji wyborczych w czasie wykonywania czynności w dniu głosowania elementów ubioru nawiązujących do symboli organizacyjnych reprezentowanej przez partii
  Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie ważności głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego