• Wysokość dotacji podmiotowych przysługujących partiom politycznym i komitetom wyborczym wyborców, które uzyskały mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. ( M. P. nr 45 poz. 785 )
  • KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 kwietnia 2005 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.