• Wysokość dotacji podmiotowych przysługujących partiom politycznym, które uzyskały mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2009 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Warszawa, 12 maja 2009 r.
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2009 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie podwyższenia limitu wydatków komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Warszawa, dnia 21 kwietnia 2009 r.
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Warszawa, dnia 10 marca 2009 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie nieodpłatnego korzystania przez komitet wyborczy partii politycznej z majątku tej partii
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2010 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.