• Wyjaśnienie z 4 lutego 2002 r. Wydatkowanie środków finansowych po złożeniu sprawozdania wyborczego do PKW.
    Wysokość dotacji podmiotowej przysługującej partiom politycznym i komitetom wyborczym, które uzyskały mandaty posłów i senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2002 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i Senatu
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu