• Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 27 września 2005 r. o godzinie 18.20
  Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 27 września 2005 r. o godzinie 18.20
 • Protokół Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2005 r. o zbiorczych wynikach głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2005 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 wrzesnia 2005 r.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2005 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 3.20 w dniu 26 września 2005 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 7.35 w dniu 26 września 2005 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 12.20 w dniu 26 września 2005 r.
 • Sprawozdanie z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 wrzesnia 2005 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 16.30 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej