• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych
  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 21 października 2007 r. oraz niektóre Postanowienia Sądu Najwyższego w sprawach p
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie przerw w głosowaniu spowodowanych przejściowym brakiem kart do głosowania w niektórych lokalach wyborczych
  Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 21 października 2007 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wykaz posłów wybranych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.
  Limity wydatków na kampanię wyborczą komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.
 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO SEJMU RP I DO SENATU RP W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
  INFORMACJA O WARUNKACH WAŻNOSCI ODDANEGO GŁOSU NA KARCIE DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
 • Sprawozdanie z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i do Senatu,zarządzonych na dzień 21 października 2007 r