• Wyniki głosowania w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 23 października 2005 r.
    Wyniki głosowania w I turze głosowania w dniu 9 października 2005 r.