• Zestawienie wyników wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych na terenie kraju w I kwartale 2005 r.