• Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
    Wyjaśnienia dotyczące rejestru wyborców
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru wyborców oraz wpisywania do rejestru wyborców obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej niebedących obywatelami polskimi (archiwalne)