• Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 27 listopada 2006 r. o godzinie 11.00
  Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 26 listopada 2006 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej
 • Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 26 listopada 2006 r. o godzinie 13.30
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewód
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików w
  Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 13 listopada 2006 r. o godzinie 17.30
 • Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 13 listopada 2006 r. o godzinie 4.15
  Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 12 listopada 2006 r. o godzinie 20.30
 • Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 12 listopada 2006 r. o godzinie 18.00
  Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 12 listopada 2006 r. o godzinie 13.30