• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 grudnia 2014 r. dotyczące należności przysługujących członkom obwodowych komisji wyborczych
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 grudnia 2014 r. dotyczące należności przysługujących członkom obwodowych komisji wyborczych
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie tzw. ciszy wyborczej w ponownym głosowaniu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie brakowania dokumentów z wyborów samorządowych
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2014 r. dotyczące trybu ustalania wyników głosowania