• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 200
  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu - obowiązuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania oraz o prognozowanym podziale mandatów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, ustalonych o godz. 02:13 w dniu 8 czerwca 2009 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania oraz o prognozowanym podziale mandatów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, ustalonych o godz. 03:45 w dniu 8 czerwca 2009 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania oraz o prognozowanym podziale mandatów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, ustalonych o godz. 05:00 w dniu 8 czerwca 2009 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania oraz o prognozowanym podziale mandatów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, ustalonych o godz. 06:04 w dniu 8 czerwca 2009 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania oraz o prognozowanym podziale mandatów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, ustalonych o godz. 07:20 w dniu 8 czerwca 2009 r.